Loswal en overslagterrein

Home > Activiteiten > Loswal en overslagterrein

Video E-mail Print Zoeken

Vervoer over water en mogelijkheid tot opslag

Aan de oevers van het Pannerdensch Kanaal op het industrieterrein Looveer heeft Van Dalen een moderne multifunctionele loskade liggen, met daarchter een enorm overslagterrein.

Loswal

Onze moderne functionele loswal is in een zeer korte tijd uitgegroeid tot een veelgebruikt aanmeerpunt voor bulkschepen. Zand, grind, granulaten, klei en diverse andere producten worden over het water naar en van Van Dalen vervoerd. Volledig geautomatiseerd worden de materialen door middel van een aaneenschakeling van installaties en transportbanden, van en naar het schip getransporteerd.

Naast dit volledig geautomatiseerd laden en lossen is het ook mogelijk om met de vrachtwagens direct in het schip te storten of direct vanuit het schip te laden. Materialen die gelost worden kunnen overgeslagen worden op het overslagterrein of via de vultrechter direct per as verder getransporteerd.

Met het vervoer over water wordt het transport per as aanzienlijk verlaagd en daarmee wordt het milieu ook gespaard. Zo draagt Van Dalen ook hier aan het milieu weer een steentje bij.

Overslag bulkmateriaal

Het overslagterrein van Van Dalen aan het Pannerdensch kanaal biedt samen met de loskade veel mogelijkheden voor het overslaan van allerlei bulkmaterialen die een relatie hebben met vervoer over het water.

Door het adequaat en correct registreren van alle vervoersbewegingen op het terrein, beschikken zowel onze opdrachtgevers als wij zelf altijd over de juiste informatie.