Puinrecycling

Innovatieve puinrecycling

Op de vestiging “Looveer” aan het Pannerdensch Kanaal beschikt Van Dalen over een moderne recyclingsinstallatie waar metsel- en betonpuin bewerkt worden tot een schone bouwstof.┬áDit kwaliteitsproduct, menggranulaat onder certificaat en met CE-markering, wordt hergebruikt in de wegenbouw.