Asfaltrecycling

Niet teerhouden asfalt wordt gerecycled tot een kwaliteitsproduct dat wordt gebruikt als grondstof voor het produceren van nieuw asfalt.

Dat is Van Dalen ten voeten uit; het hergebruik van afvalstoffen staat voorop. Dit geeft aan dat Van Dalen recycling een essentiële rol binnen het totale proces toekent.